1 ICU

1 ICU
1 Hati 1 Fikiran 1 Tindakan.

Piagam Pelanggan

Piagam Pelanggan
Janji ICU JPM.

Direktori Pegawai

Direktori Pegawai
Maklumat Pegawai.

Tender / Sebutharga

Tender / Sebutharga
Muat Turun Borang.

PENSIJILAN SEMULA PELAKSANAAN AMALAN 5S PADA 19 OKTOBER 2012

Pensijilan Semula 5S Pensijilan Semula 5S Pensijilan Semula 5S Pensijilan Semula 5S Pensijilan Semula 5S Pensijilan Semula 5S Pensijilan Semula 5S Pensijilan Semula 5S Pensijilan Semula 5S Pensijilan Semula 5S

 

“Berdasarkan auditan yang telah dijalankan, didapati bahawa PPPPP, telah mengamalkan Persekitaran Berkualiti (5S) dengan berkesan. Terdapat inovasi, effisien, perbelanjaan berhemah dan amalan 5S terbaik yang telah dilaksanakan. Oleh itu disyorkan PPPPP untuk diberi persijilan semula 5S bagi tahun 2012.” Demikian ulasan daripada daripada Juruaudit 5S daripada Perbadanan Produktiviti Malaysia Cawangan Pulau Pinang bagi Pensijilan Semula 5S Pejabat Pembangunan Pembangunan Persekutuan Negeri Pulau Pinang Tahun 2012.

 

Pada 19 Oktober 2012, satu sesi pengauditan Pensijilan Amalan Semula 5S telah dilakukan oleh Encik Joffa bin Ismail, Perunding Kanan dari Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC). Pengauditan ini telah dimulakan dengan sesi pembentangan oleh Timbalan Pegawai Kemajuan Negeri II, Encik Abdul Aziz bin Ashaari mengenai tindakan dan persiapan yang telah dijalankan oleh Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Pulau Pinang untuk mendapatkan Pensijilan Semula Amalan 5S. Selepas pembentangan, diadakan pula Audit Dokumentasi dimana setiap Fail Jawatankuasa Induk, Jawatankuasa Audit, Jawatankuasa Promosi , Jawatankuasa Latihan dan juga Fail 7 Zon turut dinilai. Setelah selesai audit dokumentasi, Juruaudit mengadakan lawatan ke Sudut Induk 5S, diikuti Zon Uthman bin Affan, Zon Siti Khadijah, Zon Humaira, Zon Ibn Batutta, Zon Al-Ghazali, Zon Zainab Al-Jashi dan akhir sekali Zon Luqman Al-Hakim untuk melihat dan menilai setiap zon samada mematuhi Kriteria yang ditetapkan dalam Amalan 5S. Diakhir sesi pengauditan, satu sesi penemuan dan ulasan audit telah diadakan dan Pihak Juruaudit dari MPC telah memperakukan bahawa Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Pulau Pinang layak mendapat Pensijilan Semula Amalan 5S.

 

Sumber : Seksyen Khidmat Pengurusan

Tarikh Kemaskini : 19 Oktober 2012

“Berdasarkan auditan yang telah dijalankan, didapati bahawa PPPPP, telah mengamalkan Persekitaran Berkualiti (5S) dengan berkesan. Terdapat inovasi, effisien, perbelanjaan berhemah dan amalan 5S terbaik yang telah dilaksanakan. Oleh itu disyorkan PPPPP untuk diberi persijilan semula 5S bagi tahun 2012.” Demikian ulasan daripada daripada Juruaudit 5S daripada Perbadanan Produktiviti Malaysia Cawangan Pulau Pinang bagi Pensijilan Semula 5S Pejabat Pembangunan Pembangunan Persekutuan Negeri Pulau Pinang Tahun 2012. Pada 19 Oktober 2012, satu sesi pengauditan Pensijilan Amalan Semula 5S telah dilakukan oleh Encik Joffa bin Ismail, Perunding Kanan dari Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC). Pengauditan ini telah dimulakan dengan sesi pembentangan oleh Timbalan Pegawai Kemajuan Negeri II, Encik Abdul Aziz bin Ashaari mengenai tindakan dan persiapan yang telah dijalankan oleh Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Pulau Pinang untuk mendapatkan Pensijilan Semula Amalan 5S. Selepas pembentangan, diadakan pula Audit Dokumentasi dimana setiap Fail Jawatankuasa Induk, Jawatankuasa Audit, Jawatankuasa Promosi , Jawatankuasa Latihan dan juga Fail 7 Zon turut dinilai. Setelah selesai audit dokumentasi, Juruaudit mengadakan lawatan ke Sudut Induk 5S, diikuti Zon Uthman bin Affan, Zon Siti Khadijah, Zon Humaira, Zon Ibn Batutta, Zon Al-Ghazali, Zon Zainab Al-Jashi dan akhir sekali Zon Luqman Al-Hakim untuk melihat dan menilai setiap zon samada mematuhi Kriteria yang ditetapkan dalam Amalan 5S. Diakhir sesi pengauditan, satu sesi penemuan dan ulasan audit telah diadakan dan Pihak Juruaudit dari MPC telah memperakukan bahawa Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Pulau Pinang layak mendapat Pensijilan Semula Amalan 5S.